FRONTLINE SPRAY 100 ML, OOK VOOR KITTENS VANAF DAG 1

FRONTLINE SPRAY 100 ML, OOK VOOR KITTENS VANAF DAG 1

Frontline is een uniek middel ter bestrijding van vlooien bij honden en katten en van teken bij honden. (De werkzame stof fipronil behoort tot de fenylpyrazolen, een nieuwe generatie ectoparasitica). 

Frontline heeft een zeer lange werkingsduur. Frontline beschermt tot 3 maanden tegen vlooien en tot 4 weken tegen teken. De werkingsduur is afhankelijk van de infectiedruk. Het kan op een eenvoudige en veilige manier worden toegediend. Zelfs zogende of drachtige dieren, pups, en kittens kunnen zonder bezwaar met frontline worden behandeld.

Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing. 


Bijsluiter

FRONTLINE® SPRAY (fipronil) 100 of 250 ml Oplossing vooruitwendig gebruik.

 Handpompspray 100 ml:1 x pompen = 0,5 ml Handpompspray 250 ml: 1 x pompen = 1,5 ml

Voor bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) bijhonden en katten en voor bestrijding en preventie van teken (Rhipicephalus spp.en Ixodes ricinus, overbrenger van Lyme Disease) bij honden en katten.

 Bewaren: Buiten deinvloed van licht en warmtebronnen. Niet bewaren boven 25 °C (niet in dekoelkast of vriezer bewaren).

 Spray kan op eeneenvoudige en veilige manier worden toegediend. Zelfs zogende of drachtigedieren, pups en kittens kunnen zonder bezwaar met FRONTLINE worden behandeld.

 FRONTLINE Spray bevatalcohol en kan daardoor bepaalde materialen aantasten (b.v. gelakteoppervlakten). Wij raden u aan de volgende pagina’s aandachtig te lezen vóór umet de behandeling begint. Enkele tips bij de behandeling U mag uw huisdiertwee dagen vóór en twee dagen na behandeling niet wassen. Voor een optimalewerking dient u uw huisdier helemaal, tot op de huid, te bevochtigen metFRONTLINE. Tijdens het spuiten de flacon goed rechtop houden. Om de kop van hetdier te behandelen kunt u het product op een washandje spuiten, waarmee u dekop zachtjes inwrijft. Dit om te voorkomen dat het product in de ogen, de neusof in de bek van het dier komt. Katten kunnen eventueel helemaal op deze manierworden behandeld. Twee dagen na de behandeling wordt de activiteit vanFRONTLINE niet meer beïnvloed door regen, wassen (ook met shampoo) of zwemmen.

Na behandeling is uw dier gedurende vele weken beschermdtegen vlooien en teken: WERKINGSDUUR Hond Kat VLOOIEN tot 3 maanden

VLOOIEN tot 6 weken TEKEN tot 4 weken - BIJSLUITERFRONTLINE® SPRAY (fipronil) Oplossing voor uitwendig gebruik Honden en katten.

 SAMENSTELLINGFipronil 2,5 mg Excipiens q.s. 1 ml INDICATIES Bestrijding van vlooien(Ctenocephalides spp.) bij honden en katten. Bestrijding en preventie van teken(Rhipicephalus spp. en Ixodes ricinus, de overbrenger van Lyme Disease) bijhonden.

 DOSERING ENtoedieningswijze Toediening Uitwendige toepassing. Gebruiksaaanwijzing Tweedagen vóór tot twee dagen na de behandeling het dier niet wassen, omdatdaardoor de vetlaag op de huid weggewassen kan worden. De gehele vacht vanafeen afstand van 10-20 cm bespuiten. Tegen de haargroei inspuiten, waarbij degehele vacht nat moet worden. Masseer de vacht, in het bijzonder bij langharigedieren, zodat het product tot op de huid kan doordringen. Het gebruik vanhandschoenen wordt hierbij aanbevolen. De vacht op natuurlijke wijze latendrogen. Niet droogwrijven of föhnen.

DOSERINGSSCHEMA

 Dosering: dieren meteen korte vacht Dosering in ml per kg lichaamsgewicht

 1. Kat, kleine hond(lichter dan 5 kg) 4 ml per kg

2. (Middel) grote hond, kat (5 tot 15 kg) 3 ml per kg

3. Grote hond (15 tot 40 kg) 2 ml per kg

 4. Zeer grote hond(zwaarder dan 40 kg) 80 ml per dier

 Overeenkomend metflacon 100 ml (1x pompen = 0,5 ml)

Overeenkomend met flacon 250 ml (1x pompen = 1,5 ml)

8 x pompen per 1 kg ,8 x pompen per 3 kg

 2. 6 x pompen per 1kg ,6 x pompen per 3 kg

 3. 4 x pompen per 1kg, 4 x pompen per 3 kg

4. - 55 x pompen per dier

 Dosering: dieren meteen dichte of lange vacht Bovenstaande dosering mag maximaal verdubbeld worden.Doseerinterval: minimaal 4 weken. Werkingsduur: FRONTLINE beschermt van 5 wekentot maximaal 3 maanden tegen vlooien en tot maximaal 4 weken tegen teken. De werkingsduur is afhankelijk van de infectiedruk.

Eigenschappen: Tijdens het bespuiten vormt het product eenfilm, waardoor de vacht gaat glanzen.

DRACHT EN LACTATIE Het product mag worden toegepast opdrachtige en zogende dieren en op pups en kittens.

 CONTRA-INDICATIESNiet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellendedieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterftekunnen voorkomen. Bijwerkingen Indien het product opgelikt wordt, kan een korteperiode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aanhet oplosmiddel. Onder de uitzonderlijk zeldzame vermoedelijke bijwerkingenwerden voorbijgaande huidreacties, lokaal haarverlies, jeuk of roodheid gemeldna gebruik. Uitzonderlijk werden overmatig speekselen, omkeerbare neurologischesymptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen), braken ofademhalingssymptomen opgemerkt na gebruik. Niet overdoseren.Voorzorgsmaatregelen bij gebruik Het is belangrijk ervoor te zorgen dat dierenelkaar niet likken na de behandeling. Laat honden niet toe te zwemmen binnen 2dagen na toediening (zie rubriek ‘Verwijdering’). Er kan een aanhechtingvoorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuzeziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden.

Waarschuwingen voor het doeldier Voorkom dat het producttijdens het sprayen in de ogen komt. Voorzorgen voor de toediener Dit productkan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact vanhet product met de mond en ogen vermeden worden. Dieren en toedieners met eengekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact metFrontline Spray vermijden. Vermijd dat dit product in contact komt met devingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Naaccidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water wordengespoeld. Handen na behandeling wassen. Behandelde dieren mogen niet aangeraaktworden tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met debehandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt hetaanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege avonden om recent behandelde dieren niet toe te laten om te slapen bij de eigenaren,in het bijzonder kinderen. Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.Behandelde dieren niet in contact laten komen met leder, geverfde of vernisteoppervlakten voordat de vacht droog is, omdat incidenteel kleurveranderingenkunnen voorkomen bij contact met het niet opgedroogde product. Spray de dierenin een goed geventileerde ruimte.

 BEWAREN Nietbewaren boven 25°C. Niet in een koelkast of vriezer bewaren. Bewaar in deoorspronkelijke verpakking. Uit veiligheidsoverwegingen buiten de invloed vanwarmte houden (ontvlambaar). Verwijdering van ongebruikt geneesmiddel ofrestanten Ongebruikt product of afvalmateriaal moet in overeenstemming met derelevante nationale wetgeving afgevoerd worden. Fipronil kan een nadelig effecthebben op organismen die in het water leven. Verontreinig geen vijvers,waterlopen

Geef beoordeling

Note: HTML-code wordt niet vertaald!
    Slecht           Goed

  • Merk: Frontline
  • Model: 8713942402093
  • Beschikbaarheid: Op voorraad
  • € 27,56
  • Excl. BTW: € 26,00

Tags: frontline, vlooien bestrujding, bestrijding van teken, vlooien, teken, vlooien druppels